Bli sponsor eller partner

Sponsor & Partner på Portåsen – en unik samarbeidsmulighet.


Portåsen – Wildenveys rike ønsker å ha stolte og tilfredse samarbeidspartnere gjennom langsiktige og dynamiske relasjoner, hvor begge parter har glede og utbytte av samarbeidet – samtidig skal det være morsomt!

Sponsorer og partnere skal aktivt kunne dra fordel av Portåsen – Wildenvey rikes verdier og opplevelser, samt integreres i vår virksomhets markeds – og aktivitetsplaner etter behov og relevans.

Portåsen – Wildenveys rike tilbyr således en interessant fordelspakke, med en rekke differensierte ytelser.

Vi håper nettopp din bedrift tar kontakt for mer informasjon om våre spennende samarbeidsmuligheter:

post@portaasen.no

Hovedpartnere

Portåsen ønsker spesielt å takke Sparebanken Øst og Validus. Disse virksomheters økonomiske bidrag representerer selve grunnfjellet i Portåsens finansielle plattform.

                  

Andre partnere

Portåsen – Wildenveys rike har også mottatt støtte fra en rekke offentlige og uavhengige partnere. Uten denne støtten ville vi ikke vært i stand til å løfte frem denne kultursatsingen.

Vi takker Sparebankstiftelsen DNB for gave på 190 000,- til lydutstyr.

Fordeler:

Overrask dine medarbeidere med en dag på Portåsen. Legg ditt dagsmøte til omgivelser som er litt utenom det vanlige…

Eikerbygdene har med Portåsen fått et kultursenter med appell langt utenfor kommunegrensen, Herman Wildenveys barndomshjem er rehabilitert til en unik møteplass for de gode kulturopplevelser. For regionen  er Portåsen også en ny og anderledes bruksarena: Våningshuset, Bryggerhuset og ikke minst storstuen Låven inviterer til kundepleie og arrangement i kreative og inspirerende omgivelser.

Les mer om fordelene som sponsor og partner her: