Prosjekt plantearven

 Historiske planter er en del av kulturhistorien, og i motsetning til bygninger og gjenstander så er plantene levende kulturminner. Mange mennesker har spesielle minner om slike planter. Planter som har overlevd skiftende hagemoter gjennom mange generasjoner og kanskje i fl ere hundre år, har også bevist at de er godt tilpasset våre vokseforhold. Gjennom historien og fortsatt i dag har plantene stor betydning for kultur og sivilisasjon. Plantene gir oss mat, krydder og medisin, men også – hvis vi tar med trærne – hus, klær, varme og råvarer til mange ulike produkter. Og ikke minst vakre planter som vi dyrker mest til pryd og fornøyelse. Hver tidsperiode har sine planter og sine plantesorter, og de fl este av plantene vi bruker i dag er foredlet og utviklet fra våre forfedres planter. Derfor har mangfoldet av planter fra tidligere tider stor verdi som genressurser for neste generasjoners planter.

Ved Herman Wildenweys barndomshjem Portåsen fi nnes samlinger av gamle planter. Historiske planter hører naturlig hjemme i det historiske miljøet her og Portåsen er et fi nt sted å bevare de verdifulle plantene slik at de ikke forsvinner. Samlinger med arter og sorter av ulike planteslag finnes rundt omkring på Portåsen. Plantene er bevart og vises fram som en del av PLANTEARVEN i et samarbeid med Norsk genressurssenter. www.plantearven.no

 

Skigard
Vi gjennoppbygget skigarden langs den gamle fegata på Portåsen.  Fegata var en et viktig element i det gamle kulturlandskapet på Portåsen. Som en del av den helhetlige tenkingen rundt kulturarven på Portåsen ser vi det som viktig at deler av fegata gjenskapes. Under rehabiliteringen av Portåsen i 2010 ble den gamle fegata opparbeidet på grunnlag av gamle foto og tegninger. Vi har fått god hjelp fra Rotary Nedre Eiker som har stilt en trivelig dugnadsgjeng til disposisjon. Skigarden er bygget med tradisjonelle materialer: Staur er “underkuet gran” som er vokst opp i skyggen av tømmerskogen og som derfor er tynn og sterk. Skiene er kløyvde topper fra tømmerhogsten. “Sveig” er fersk grankvist som er hentet i skogene rundt Portåsen.

Staudesamlingen
Plantene i staudesamlingen er samlet inn fra gamle hager og ulike anlegg på Østlandet i et samarbeid mellom Botanisk hage på Tøyen i Oslo, Lier Bygdetun og Norsk genressurssenter. Plantene her er hentet fra plantesamlinger på Tøyen og i Lier og fungerer som en demonstrasjonssamling for PLANTEARVEN. Samlingen utvides stadig med nye planter og planen er at den etter hvert skal romme over 200 historiske stauder. 

Vi har pr. i dag 48 sorter og håper å utvikle hagen videre. Oversikt over våre stauder finner du her>>

 

Urtehagen
I urtehagen finnes en samling spiselige planter og krydderplanter som det var vanlig å dyrke i området her for 100 eller 200 år siden. Frø av gamle sorter av grønnsaker er bevart og tilgjengelig fra Nordisk genressurssenter NordGen. Vi dyrker også mer moderne urter som benyttes på kjøkkenet så gjestene våre får fersk og kortreist mat! Vi har en gjeng frivillige som steller med alle plantene våre på Portåsen. De har et fantastisk engasjement og god kunnskap om emnet.

[vc_images_carousel images=»632,686,699,1268,1269,1270,1271,1273,1274″ img_size=»medium» autoplay=»yes»]

Ressurspersoner
Vi er så helgige å ha god hjelp med dette prosjektet:

  • Maria-Therese Schmitz – Innsamling planting og vedlikehold
  • Siw Elena Skinnemoen – Innsamling planting og vedlikehold
  • Britt Guldbransen – Innsamling planting og vedlikehold
  • Ole Hammerborg – Bygge skigard og vanner og steller
  • Åsmund Tysse – Hjelper oss fra Fylkesmannen
  • Åsmund Asdal – Fra Norsk Genressurssenter hjelper og med mangt..
  • Harald Saue – Fra Lier Bygdetun gir gode råd og planter
  • Nina Myland – Fra Botanisk hage har skaffet og stauder

Gode naboer har bidratt med planter og gode råd, tusen takk!