Kontakt oss

Ny fakturaadresse

Stiftelsen Portåsen fusjonerer med Stiftelsen  BuskerudMuseet med virkning fra 1.12.2014.
Vi oppfordrer alle våre leverandører til å sende fakturaer på EHF. Best hvis visningsfaktura i PDF er inkludert i EHF-filen. Informasjon om EHF finnes her: http://anskaffelser.no/e-handel/elektronisk-handel/aktualiteter-hendelser/ehf-faktura. For de som ikke kan sende på EHF sendes på nedenstående adresse. Da ønsker vi helst faktura sendt på e-post.

Fakturaadresse pr. e-post: faktura@buskerudmuseet.no i PDF.

En faktura pr. PDF inkl. vedlegg. Ved flere fakturaer i en e-post må fakturaene ligge i hver sin PDF-fil.  Avtalebetingelser bør ligge på første/siste siden av flersidig faktura.

Faktura pr. post:
Stiftelsen BuskerudMuseet
Avd. Stiftelsen Portåsen
Storgata 14
3510 HØNEFOSS
913 084 705 MVA

NB! Faktura bes merket med den avdelingen varen er bestilt fra (leveringsadresse). Vi vil be dere om å være nøye med å påføre korrekt fakturaadresse.  Skulle det bli feil er vi dessverre nødt til å returnere fakturaene.

Åpningstider

Portåsen tar imot grupper alle dager etter avtale. Sørines Kafé og våre utstillinger er åpne søndager fra 11.00 til 17.00
Vi har en rekke arrangementer gjennom året, se vår aktivitetskalender for mer info >>

Billetter

På Portåsen er det en billett på kr. 50.- for voksne og kr. 30 for barn for å se utstillinger. Kafe og uteområder er gratis for alle.
Ved spesielle arrangementer vil det være egen pris for billett eller evt. gratis entré. Se info på vår aktivitetskalender for priser på enkeltarrangement

Jon Mihle, daglig leder – 100% stilling
Jon Mihle har hovedansvaret for daglig drift og det faglige programmet på Portåsen. Han arbeider tett med styret ift. økonomi, markedsføring og faglig innhold. Hans erfaring som kulturentreprenør og hans brede kompetanse er meget viktig for Portåsens videre utvikling.
e.post: jon.mihle@portaasen.no


Ole Hammerborg, kulturmedarbeider – 100% stilling
Ole Hammerborg er ansatt som kulturmedarbeider og hans oppgaver består i hovedsak av å gjennomføre arrangementer, guide for gruppebesøk og praktiske driftsoppgaver. Han også en unik kunnskap i og med at han er en av de som kjenner både livet og forfatterskapet til Herman Wildenvey aller best.
e.post: ole.hammerborg@portaasen.no


Nina Marshall, booking & grupper – 100% stilling
Nina har ansvar for driften av Sørines Kafé. Nina tar seg også av booking og gjennomføring av gruppebesøk. Nina har en bred erfaring fra reiseliv og destinasjonsutvikling.
e.post: nina.marshall@portaasen.no

Stiftelsen Portåsen

Organisasjonsnummer: 994 650 440

Telefon
924 62 539

Postadresse:
Postboks 247, 3051 Mjøndalen
e.post: post@portaasen.no

Booking
post@portaasen.no
tlf. 924 62 539

Besøksadresse:
Portåsveien 85, 3050 Mjøndalen

Daglig leder
Jon Mihle
tlf: 924 62 539
e.post jon.mihle@portaasen.no