Ny fakturaadresse

Stiftelsen Portåsen fusjonerer med Stiftelsen  BuskerudMuseet med virkning fra 1.12.2014.
Vi oppfordrer alle våre leverandører til å sende fakturaer på EHF. Best hvis visningsfaktura i PDF er inkludert i EHF-filen. Informasjon om EHF finnes her: http://anskaffelser.no/e-handel/elektronisk-handel/aktualiteter-hendelser/ehf-faktura. For de som ikke kan sende på EHF sendes på nedenstående adresse. Da ønsker vi helst faktura sendt på e-post.

Fakturaadresse pr. e-post: faktura@buskerudmuseet.no i PDF.

En faktura pr. PDF inkl. vedlegg. Ved flere fakturaer i en e-post må fakturaene ligge i hver sin PDF-fil.  Avtalebetingelser bør ligge på første/siste siden av flersidig faktura.

Faktura pr. post:
Stiftelsen BuskerudMuseet
Avd. Stiftelsen Portåsen
Hønefoss Bru 1b
3510 HØNEFOSS.
913 084 705 MVA

NB! Faktura bes merket med «avdeling Portåsen». Vi vil be dere om å være nøye med å påføre korrekt fakturaadresse.  Skulle det bli feil er vi dessverre nødt til å returnere fakturaene.

Åpningstider

Portåsen er nå stengt for publikum inntil videre. Vi oppdaterer informasjonen fortløpende. Portåsen tar imot grupper alle dager etter avtale. Sørines Kafé åpner søndag 23. februar 2020. Sørines Kafé og våre utstillinger er åpne søndager fra 11.00 til 17.00. I juli holder vi stengt.
Vi har en rekke arrangementer gjennom året, se vår aktivitetskalender for mer info >>

Billetter

På Portåsen er det en billett på kr. 50.- for voksne og kr. 30 for barn for å se utstillinger. Kafe og uteområder er gratis for alle.
Ved spesielle arrangementer vil det være egen pris for billett eller evt. gratis entré. Se info på vår aktivitetskalender for priser på enkeltarrangement

Jon Mihle, daglig leder – 100% stilling
Jon Mihle har hovedansvaret for daglig drift og det faglige programmet på Portåsen. Han arbeider tett med styret ift. økonomi, markedsføring og faglig innhold. Hans erfaring som kulturentreprenør og hans brede kompetanse er meget viktig for Portåsens videre utvikling.
e-post: jon.mihle@portaasen.no

Ole Hammerborg, kulturmedarbeider – 100% stilling
Ole Hammerborg er ansatt som kulturmedarbeider og hans oppgaver består i hovedsak av å gjennomføre arrangementer, guide for gruppebesøk og praktiske driftsoppgaver. Han også en unik kunnskap i og med at han er en av de som kjenner både livet og forfatterskapet til Herman Wildenvey aller best.
e-post: ole.hammerborg@portaasen.no

Hanne Prøis Kristiansen, booking & grupper – 100% stilling
Hanne har ansvar for driften av Sørines Kafé og tar seg også av booking og gjennomføring av gruppebesøk.

e-post: hanne.kristiansen@portaasen.no

Stiftelsen Portåsen

Organisasjonsnummer: 994 650 440

Telefon
924 62 539

Postadresse:
Postboks 247, 3051 Mjøndalen
e.post: post@portaasen.no

Booking
post@portaasen.no
tlf. 924 62 539

Besøksadresse:
Portåsveien 85, 3050 Mjøndalen

Daglig leder
Jon Mihle
tlf: 924 62 539
e.post jon.mihle@portaasen.no

[vc_accordion active_tab=»false» collapsible=»yes»]

Styret i Stiftelsen Portåsen

Styret i stiftelsen har arbeidet aktivt siden høsten 2007 og består av personer som utgjør en god miks av kompetanse. Under følger en kort presentasjon av styremedlemmene:

Rolf Bergersen, leder
I tillegg til jobben som styrets leder bidrar Rolf Bergersen mye både på økonomi, strategi og arbeid mot det politiske lokalt, regionalt og nasjonalt. Har ellers vært aktiv i Portåsens Venner siden starten i 1998.

Espen Andersen, nestleder
Espen Andersen arbeider tett med administrasjonen. Arbeider mye med økonomi/budsjettarbeid og er med på å utforme driftsprofil og driftsrutiner. Er også aktiv i arbeidet mot det politiske miljøet. Har ellers vært aktiv i Portåsens Venner siden starten i 1998.

Stein Valla, styremedlem
Stein Valla er prosjektleder på det bygningsmessige og for teknisk infrastruktur. Er i tillegg stiftelsens representant i veistyret.

Ragnhild Grøndahl, styremedlem
Ragnhild Grøndahl jobber med arrangementer og kafe i tillegg til koordinering av det frivillige apparatet. Ragnhild Grøndahl er leder for Portåsens Venner.

Berit Finne Vestly
Berit Finne Vestly har en bred erfaring innen kulturfeltet og bidrar på mange fronter i styret.

Inggerd A. Sørensen, styremedlem
Inggerd A. Sørensen har i perioden 2001 – 2011 vært leder for Portåsens egen venneforening, Portåsens Venner.

Eli Sommerfelt, varamedlem
Eli Sommerfelt er aktiv i arbeidet med barn- og ungdomsarbeidet på Portåsen, bl.a. Den kulturelle skolesekken.

Portåsens venner

Portåsens Venner teller i overkant av 100 medlemmer og styret består av Ragnhild Grøndahl, Leif Johan Nilsen, Kathrine Wergeland, Trine Bye, Britt Gulbrandsen, og Ole Christian Høibakk. Portåsens Venner er helt avgjørende i forhold til avvikling av arrangementer og dugnadsarbeid på Portåsen. Les mer om Portåsens venner her >>

Nedre Eiker Kommune

Kultursjef Jorunn Larsen i Nedre Eiker kommune spiller en viktig rolle er aktivt med i arbeidet med å utvikle Portåsen.

[/vc_accordion]