Portåsens venner: Poesi og galskap

Portåsens venner: Poesi og galskap

Portåsens Venner til litterær aften på låven på Portåsen, Herman Wildenveys hjemplass i Mjøndalen. Dikteren Olav H. Hauge danner hovedramme for kvelden, vi skal se nærmere på hans liv og diktning som var mye preget av schizofreni og psykiske lidelser. Vi har invitert to forfattere, Kristian Klausen og Erik Foynland og en psykiater, Per Anders Øien fra Modum Bad til samtale omkring tema sinnslidelser og skriving med utgangspunkt i Hauge og andre kjente norske forfattere som også hadde utfordringer knyttet til psykiske lidelser. Opplesing av flere Hauge dikt og utdrag fra hans omfattende dagbok vil bli lest og framført av skuespiller Rune Temte. Ole Hammerborg kommer også og forteller om Herman Wildenvey og hans forhold til poesien og galskapen.

Billetter: kr. 150,- blir lagt ut for salg straks