Litteraturkveld til minne om Herman Wildenvey

Litteraturkveld til minne om Herman Wildenvey

27.september er det 60 år siden Herman Wildenvey «gikk ut av tiden». Dette ønsker Portåsens Venner å markere og inviterer derfor til en litteraturkveld med Kjærlighet som tema. På samme tid som Wildenvey debuterer i 1907, dominerer også to andre sentrale forfattere, nemlig Sigrid Undset og Knut Hamsun som begge er opptatt av kjærlighet i sin diktning og som sammen med Wildenvey utgjør den nye forfattergenerasjonen i Norge. Til denne kvelden har vi invitert Drammensforfatteren Kristian Klausen og Wildenvey kjenning, Ole Hammerborg til å berette og samtale om de tre forfatterne og om tema kjærlighet i litteraturen. Til markeringen får vi også høre Wildenveydikt i ord og toner og det blir servert kake og kaffe til arrangementet. Vel møtt!