Kurs i plantefarging

Kurs i plantefarging med Elis Sørlie

Fredag 19/10 fra kl. 17.00- 20.00. Lørdag 20/10 og søndag 21/10 fra kl.11.00-17.00.

Elis er leder i Oseberg tekstilgruppe og har lang erfaring med plantefarging og kursvirksomhet i dette.

Deltageren får planteliste på forhånd slik at de selv har mulighet til å samle inn plantemateriale til farging.

For mer informasjon og påmelding, kontakt Siw Elena Skinnemoen på e-post siwskinn@online.no

Obs! Begrenset antall plasser!