Barnas poesidager

Barnehagebarn fra Nedre Eiker kommer til Portåsen hele denne den for å lære om poesi, rim, rytmer, fortellinger, og musikk