Årsmøte for medlemmene i Portåsens venner

Årsmøte for medlemmene i Portåsens venner

Portåsens venner ønsker alle medlemmer velkommen til årsmøte
14 mars kl 18.00.

Innkomne forslag må være styret i hende innen 14 dager før møtet.
(Ragnhild Grøndahl, tlf 959 25 947 eller mail: ragnhild.grondahl@ebnett.no)

Vel møtt!Portåsen vinter-1