Åpning av utstilling » Å rope med bilder»

Åpning av utstilling » Å rope med bilder»

«Å rope med bilder»
Kaia Linnea Dahle Nyhus er illutstratør og bildebokskaper – og datter. I denne utstillinga vises bilder fra bøker som hun og moren, Gro Dahle, har lagd sammen. Kaias bilder er både ekspressive og lekne, de både roper og skriker – og tuller og smiler. Moren forteller verbalt, mens Kaia forteller visuelt, og sammen  danser bildene med ordene og bildene løfter ordene og ordene fyller bildene!