Idegrunnlag

Tanker og ideer finner sin form gjennom språket. Språket er veien mellom anelse og erkjennelse. Ideene får sin form idet noe du har på hjertet tar form som ord. Gjennom språket oppdager du deg selv og dine meninger. Å kunne slippe løs kreativiteten betinger at du behersker språket, at språket blir en skattekiste du kan høste av. Ferdighetsnivået i skrivingen bestemmer ikke bare hva som kan fortelles, men også hva som kan tenkes og forstås. Evnen til å erkjenne en innsikt henger nøye sammen med evnen til å la innsikten komme til uttrykk. Det språket du uttrykker deg gjennom, bidrar til å vise hvem du er. Meningsfull kommunikasjon er vanskelig hvis man ikke kan sette ord på egne erfaringer.

Kunsten er å bruke ord med potensial til å åpne, heller enn begreper som låser meningen. Like viktig som presisjon i språket, er dybden. Det er her poesien trer frem, med en særegen evne til å beskrive det som ikke kan sies. I poesien er fornemmelsen av det som ligger bak ofte viktigere en det som faktisk står på papiret. Det er mellom linjene og i leserens assosiasjoner at kunsten oppstår. Meningen i teksten trer frem i berøring med det usagte. Ved å ta vare på den intuitive berøringen med det usagte, kan språket virke som en bro mellom anelse og erkjennelse både for den som skriver og den som leser. Poesien er med på å definere oss som mennesker.

Portåsen – Wildenveys rike, noe for alle

Portåsen er et sted for nyskapning innen poesi og lyrikk, og skal være en nasjonal møteplass for forfattere og kunstnere innen feltet. Sesongvise, årlige fyrtårnsprosjekt av sterk faglig karakter skal bidra til økt attraksjonskraft, og derav sikre publikumsappell på tvers av geografiske nedslagsfelt og aldersmessige målgrupper.

Gjennom et aktivt og modig arbeid skal vi bli synlige som formidlere av poesi og lyrikk. Vi skal stimulere til leselyst og skrivekløe.

Unike omgivelser

Turstier i vakre og barnevennlige omgivelser. Natur og flora tilnærmet uberørt siden dikteren selv tråkket sine barnesko i skogene rundt Portåsen. Av 34 arter viltvoksende orkideer som finnes i Norge vokser 24 i Nedre Eiker, i områdene rundt Portåsen vil du kunne finne minst 19 av dem. Veya-bekken, sentral for Herman Wildenveys diktning. Gårdstun og idylliske fellesarealer med mulighet for å spise medbrakt mat.
Nyrenoverte gårdsbygninger. Våningshus med spennende lunchretter basert på lokale råvarer. Poesibibliotek med presentasjon av månedens bok og barnas favoritter. I husets andre etasje utvikles egen kunstnerleilighet. Bryggerhus med nyrestaurert bakerovn. Mangfoldige kulturopplevelser i Portåsens storstue Låven.

Portåsen – noe for alle!

Åpningstider

Portåsen tar imot grupper alle dager etter avtale. Sørines Kafé åpner søndag 23. februar 2020. Sørines Kafé og våre utstillinger er åpne søndager fra 11.00 til 17.00. I juli holder vi stengt.
Vi har en rekke arrangementer gjennom året, se vår aktivitetskalender for mer info >>

Billetter

På Portåsen er det en billett på kr. 50.- for voksne og kr. 30 for barn for å se utstillinger. Kafe og uteområder er gratis for alle.
Ved spesielle arrangementer vil det være egen pris for billett eller evt. gratis entré. Se info på vår aktivitetskalender for priser på enkeltarrangement